Binology

Binology er en serie produkter for fjernmonitorering av avfallsmengden, for profilering og reklameformål, og for å hente inn værdata, informasjon om gangtrafikk og annet. Produktet er svært solid, men samtidig enkelt bygd opp og komprimerer avfallet ned til 1/8 av opprinnelig volum. Binology rapporterer selvsagt også i programvaren om faktisk lokasjon og fyllingsgrad – for mer tidseffektiv avfallsbehandling.

Binology kommer med 1-3 fraksjoner og også som innendørsmodell. Utendørsmodellen benytter kun solceller. Ta kontakt for mer informasjon.

Prisforespørsel