Vaskeplassen

Vaskeplassen er en produktløsning bestående av betongfundamenter og betongheller for utendørs bruk. Disse kan felles inn i asfalt eller legges på ethvert annet underlag utendørs. Midtfeltet der sykkelen plasseres er forsenket, med heller som legges med fall inn mot denne. Det bores normalt et utløp i  forsenkningen for avløpsvannet.

Prisforespørsel