Om oss

Infravelo AS tilbyr kanskje verdens største utvalg av sykkelinfrastrukturprodukter. Vi forhandler en rekke standard produkter, men tilpasser også eksisterende produkter og utvikler nye om våre kunder ønsker dette. Alt for å skape bedre forhold for de som sykler, og for å få flere til å sykle mer. Gevinsten for oss alle er en bedre folkehelse og et bedre miljø lokalt og globalt. Andre gevinster er lavere offentlige utgifter og en høyere livskvalitet.

Infravelo AS er heleid av Better Societies Holding AS. Begge selskapene er heleid av Torbjørn Bjønness. Så langt som mulig tilstrebes det å pløye utbyttet fra virksomheten inn i nye samfunnsgavnlige tiltak – tiltak som bidrar til å løse uløste samfunnsutfordringer. Minibib.no er ett resultat av dette.

Som selskap er vi selvsagt klimanøytrale. Det får vi til ved å plante trær på fra før ubeplantet mark, ved å holde reisevirksomheten vår på et minimum, kjøpe opprinnelsesgarantier for elektrisiteten vi benytter, osv.

Den beste måten å bidra til at vi lykkes, er å kjøpe våre produkter og tjenester, la andre få vite om oss og sykle mer selv. Ønsker du å bidra på frivillig basis, eller ønsker å skrive en studentoppgave i samarbeid med oss, så ønsker vi også det velkommen. Da tar du bare kontakt.

Vi håper å kunne inspirere andre til å gjøre en miljøinnsats, samtidig som vi gjør det selv. Vi har alle like dårlig tid. Kom igjen!