059S

059S er en pullert som også kan fungere som et sykkelstativ (stolpestativ). Pullerten er laget i stål og leveres med en rekke ulike alternativer for overflatebehandling. Pullertene kan forbindes med øyebolter og kjettinger. Montering skjer ved nedstøping, eller med 3P teknologi som betyr at pullrtene har en forhåndsdefinert knekkbelastning ved påkjørsler. Pulleren kan dermed monteres på nytt ved kun å bytte 3P-delen, og pullerten og fundamentet kommer som regel skadefritt fra hendelsen. Dette medfører store besparelser av tid og kostnader. 3P muliggjør også enkel fjerning uten å ta opp fundamentet.

Prisforespørsel