Ameda benk

Ameda er en benk litt utenom det vanlige. Benken er produsert med fotokatalytisk betong som er i stand til å bryte ned luftforurensning som nitrogenoksider (NOx) og partikkelforurensning (PM10). Fotokatalyse er en naturlig prosess som bidrar til å aksellerere oksideringsprosessen som allerede foregår i naturen, ved bruk av lysenergi. Laboratorietester utført på bygninger eller gulv laget med dette materialet viser en forbedring av luftkvaliteten i forurensede bymiljøer.

Prisforespørsel