Ankerhylse

20,00 kr

Ankerhylser benyttes til å forankre ting i betong. Hylsene bankes ned i borede hull med en slagbolt. Deretter fester man med gjengestag og mutter eller en bolt. Vi leverer dette produktet kun i en dimensjon.