Balbina

Balbina er et omfattende lekeapparat med 11 tårn forbundet med stiger, tunneller, broer og lignende. Lekeapparatet er utstyrt også med interaktive elementer som sikrer variasjon og læring.

Kledningen består av HDPE og bæringen av limt furu eller galvanisert stål.

Prisforespørsel