Bilfri IV

Bilfri IV er et stativ for sykler som er ment å erstatte bilparkeringsplasser. Det er flere fordeler med å benytte et slikt stativ. En av dem er at man kan plassere det slik at brukerne skjermes for passerende biltrafikk og på den måten får økt sikkerhet. En annen er at det reduserer konverteringsfriksjonen som kan oppstå når man fjerner bilparkeringsplasser. Her benytter man faktisk arealet til noe mer fornuftig!

Stativet kan leveres i flere ulike versjoner, ulike farger og typer overflatebehandlinger. Mål kan også tilpasses.

Prisforespørsel