Bindetråd

Bindetråd kan benyttes i stedet for gjerdeklammer om kravet til sikkerhet ikke er avgjørende, eller gjerdets oppføring er av meget midlertidig karakter. Bindetråd har også mange andre bruksområder, eksepelvis til midlertidig tetting av skader på gjerdene og lignende. Bindetråd kan også benyttes til sikring av piggtråd.

Prisforespørsel