Blom-1 plantekasse

Blom-1 er en blomsterkasse uten bunn. Denne kan plasseres på ønsket underlag og man kan eventuelt trekke den innvendig med en duk eller lignende for å holde på jordmassene og/eller vannet. Vannet kan også dreneres med eget rør til grunnen om dette er ønskelig. Kassene kan også settes rett på jordlaget eller lignende og asfalteres eller lignende rundt.

Prisforespørsel