Buen benk modulo

Buen benk modulo er en benk av betong som leveres i elementer med tre ulike radier. Radiene kan kombineres. Benkene kan leveres med trelameller og ryggstøer. Betongbenker er ekstremt robuste, kan fungere som støttemurer og er motstandsdyktige mot skadeverk.

Prisforespørsel