Cali XL

Cali XL er vår mest omfattende konfigurasjon i Cali-serien. Her er god plass og kapasitet og mulighet for en rekke ulike øvelser. Produktene gir en god helhet og treningsvariasjon. Elementenes semi sammenkoblede montering bidrar til økt stabilitet, men også til spredning og tilpasning til arealet man har tilgjengelig.

Prisforespørsel