Cargocharge

Cargocharge er et kombinert låsepunkt og en lademulighet for transportsykler. Låsepunktet sikrer at sykkelen er forankret og fastlåst. Produktet muliggjør innlåsing av laderen. På den måten kan ikke laderen stjeles under ladingen. Cargocharge kan monteres i rekker, på vegg og eltilførselen kan legges under tekket, eller over tekket skjult med metallskinner. Produktet er først og fremst designet for bruk innendørs, eller under tak hvor vann ikke renner langs bakken.

Prisforespørsel