Doris+ pullerter

Doris+ pullerter er en utgave av Doris med kraftigere ringer, og en innovativ pullertserie med en teknologi som gjør både reperasjoner og vedlikehold overflødig. Ved treff av kjøretøy vil de bøye seg helt ned mot bakken om nødvendig, og automatisk rette seg opp igjen etterpå. Disse egner seg derfor spesielt godt på lokasjoner der påkjørsler kan være en utfordring, og hvor kostnadene i kroner og øre og sikkerhet ansees som for store med konvensjonelle løsninger.

Doris+ pullerter leveres som standard i sort farge.

Prisforespørsel