Dots

Dots består av firkantede plater som bygges sammen til ønsket størrelse. Bruksformålet er markering av objekter, overganger og lignende for blinde og svaksynte.

Prisforespørsel