Ebikehub

Ebikehub muliggjør lading av elsykler og lignende under tak. Enhetene kan plasseres på alle stabile plane underlag uten forutgående grunnarbeider, og utvides enkelt ved å plassere flere enheter inntil hverandre. Ebikehub leveres med ønsket utstyr, i ønsket farge og med sykler om man også ønsker dette. Sykler og enhet forøvrig kan folieres i ønsket profil.

For ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt.

Prisforespørsel