Flexi P-hus

Flexi P-hus er parkeringshus for biler, men de kan også fungere som parkeringshus for sykler og andre kjøretøy. Et Flexi P-hus kan også inneholde en hub for videre varedistribusjon inn i byer og tettsteder med transportsykler. Vi har valgt å tilby Flexi P-hus hovedsaklig som verktøy for å redusere bilbruk i byene. Parkeringshusene vil da fungere som innfartsparkeringer.

Våre P-hus kan skreddersys hva gjelder design, kapasitet, adgangs- og betalingssystemer, m.m.

Prisforespørsel