Fothvilere

Fothvilere er innretninger som plasseres ved lyskryss. Hovedhensikten med disse er at de første syklistene i køen kommer raskt i gang ved grønt lys. På den måten kommer flere over veien før det igjen blir rødt. Dette er dermed et produkt som også bidrar til økt sikkerhet, og som egner seg best der det er stor sykkeltrafikk i utgangspunktet, eller der man ønsker økt sykkeltrafikk.

Alle våre fothvilere designes etter ønske.

Prisforespørsel