Full body fitness

22.000,00 kr

Full body fitness består av en pullup bar og tradisjonelle bars. Disse gir i kombinasjon mulighet for å trene viktige basisøvelser som vil være vanskelig å trene like effektivt uten hjelpemidler.