Gjerdehengslesett

Denne gjerdehengslen benyttes ved montering av portelementer. Den ene av rørstolpeutsparringene er litt romsligere enn den andre. Denne er for portdelen, slik at den kan bevege seg friksjonsfritt i hengselen ved åpning og lukking. Den andre komponenten benyttes langs bakken som en portsokkel og bidrar til stabilitet og friksjonsfri åpning også i bunnen av gjerdeveggen.

Prisforespørsel