Gjerdestativ PM

Gjerdestativ PM kommer i to versjoner for henholdsvis panelgjerder og mobile gjerder. Stativene kan løftes fra alle sider med pallegaffel og i tillegg også løftes med kran i de påsveisede løftepunktene. Kapasiteten er 20 panelgjerder eller 20 mobile gjerder.

Prisforespørsel