Highpan

Highpan er en serie ballbinger med høyde 200 cm. Unntaket er modell 700 som har langsider på 100 cm. Bortsett fra modell 7000, er alle runde eller ovale, noe som fører til økt flyt i spillet, og mindre fare for at man klemmes i hjørnene. Flere av modellene kan utstyres med basketballkurver, og 10000PRO med volleyball eller badmingtonnett.

Ballbingene er ypperlige for lekeplasser, fotballklubber, ungdomsklubber, arrangementer, omreisende trikseshow, spillehaller, trange boområder og skoler.

Prisforespørsel