Hobe 13

Hobe 13 er en skiltholder for våre høydebegrensende bommer. Skiltholderen passer skilt med diameter 450 mm.

Skiltene benyttes normalt til å angi høydebegrensningen i cm eller meter.

Prisforespørsel