Infoskilt

Inforskilt benyttes til å informere brukerne om calisthenics parken. Dette kan være informasjon om vektbegrensninger, aldersbegrensninger eller sikkerhet. Noen ønsker ohgså å oppgi kontaktinformasjon ved behov for service og annet.

Prisforespørsel