Kjørematter

Turfpro er en kjørematte som avlaster grøntarealer og andre myke underlag ved belastning. Denne er med på å stabilisere underlaget, forebygge skader, gjørmedannelse, m.v., og egner seg derfor godt for festivaler, midlertidige arrangementer, anleggsarbeider og lignende belastende aktivitet arrangert på myke underlag.

Produktet installeres raskt og er kostnadseffektivt. Turfpro tar heller ikke mye plass under lagring.

Prisforespørsel