Låsknekten II

Låsknekten II er en pulverlakkert innretning for oppheng av låser når disse ikke er i bruk. Produktet egner seg derfor på steder med faste brukere, eksempelvis ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser og lignende. Hensikten er å slippe å ta med seg en stor lås hjem hver gang, og forebygge at låser låses fast i stativer andre ønsker å benytte.

Låsknekten II leveres i flere ulike farger etter ønske.

Prisforespørsel