Lithiumroom

Lithiumroom er et rom designet for lagring av lithiumbatterier og som yter 90 minutter brannmotstand. Rommet muliggjør lagring av store mengder batterier, kan leveres med ønskede mål og muliggjør rask etablering av et sikkert oppbevaringssted. Veggene er 42 mm tykke, har høy mekanisk motstandsgrad og er designet for høy kjemikaliemotstand både utvendig og innvendig. Dørene er røyktette og innvendig tilbehør og varslingssystemer kan leveres etter ønske. Montering skjer raskt og utvidelser for økt kapasitet er mulig. Dørterkelen er lavprofil for enkel transport med jekketralle.

Prisforespørsel