OF4

OF4 er et betongfundament med eller uten stolpesko (60 eller 89 mm), og leveres med to løfteanker. Fundamentet kan males. OF4 benyttes når det er større horisontale krefter involvert, eller man ønsker en kombinasjon av et fundament og et påkjørselvern. Fundamentet kan leveres med reflekser om ønskelig.

Prisforespørsel