Parklet Uno

Parklet Uno er en platting med justerbare føtter som plasseres inntil gatefortau. Uno har en terskelfri overgangsplate til fortauet og kan lages etter ønskede spesifikasjoner. Ofte designes parklets slik at de kan erstatte gateparkering, og en modul har derfor som regel samme mål som en bilparkeringsplass.

Uno kan benyttes som utvidet restaurant/cafe, til parkering av sykler, som utekontor, til turistinformasjon, markedsføring og annet.

Prisforespørsel