Parkometerfundament

Dette er et fundament spesiallaget med innfesting for Norbill og Cale parkeringsautomater. I ryggen på fundamentet er det gjennomgående hull for Ø60 skiltrør. Dette kan også brukes for kabelgjennomføring til eventuelt solcellepanel. Det er også plass for å føre frem kabel til automaten i bakkant og opp i midten på innfestingen. Det er selvsagt også løfte innretning innvendig i ryggen på fundamentet.

Prisforespørsel