Pil rett

Pil rett kommer i to lengder og benyttes vanligvis for å angi kjørefeltets retning. Hvilken størrelse som benyttes avhenger av veibredden og hastigheten på stedet.

Prisforespørsel