Prootect

Prootect er et varslingssystem som detekterer alle innkommende kjøretøy med en innbygget radarsensor. Dersom hasigheten overstiger det som er skiltet eller angitt, vil Prootect varsle sjåføren ved å aktivere to kraftig blinkende LED-lys. Prootect egner seg spesielt godt for bruk hvor trafikkbildet er uoversiktlig, i enveiskjørte gater, ved skoler og barnehager, i områder med nedsatt hastighet, ved fotgjengerfelt og på industritomter hvor det benyttes truck og lignende.

Prisforespørsel