Samkjøringsbenken

18.500,00 kr

Samkjøringsbenken er like mye et konsept som en benk. Ved å plassere ut slike benker på steder der kollektivtilbudet er dårlig, vil man kunne få transport selv på dager og tidspunkt der dette normalt ville kostet mye, eller ikke vært mulig.

Samtidig er dette en måte å slå et slag for miljøet på, da det reduserer transportbehovet mer generelt.