Solvei

Solvei er en fullautonom lyktestolpe med innbygde solceller som kan monteres med eller uten eltilkobling fra elnettet. Enkelt eller dobbelt armatur kan man velge fritt fra en rekke ulike design og leverandører. Solvei er den mest avanserte og klimavennlige løsningen i områder uten strømnett eller annen belysningsinfrastruktur. Glem invasiv grøfting og legging av framføringskabler.

I tillegg til dette kan vi levere med lysfarge som er tilpasset dyrelivets behov, og lyset kan selvsagt styres på en rekke ulike måter, også fra et webgrensesnitt. Dette gjør vedlikeholdet mye mer effektivt og man sikrer maksimal oppetid. Selve stolpene kan designes i flere ulike materialer og leveres med mange ulike typer design.

Prisforespørsel