TER

TER er en sperreblokk som med sin egenvekt på 1120 kilo effektivt stopper uønsket ferdsel. Produktet benyttes derfor til terrorsikring, sikring mot kjøretøy generelt og for å skjerme myke trafikanter. TER kommer i tre farger og en slisse/spalte kan felles inn for montering av skilt med logo eller informasjon. Sokkelen til TER er trukket inn slik at vann lettere kan passere. Eventuell flytting blir da også enklere.

Prisforespørsel