Terskelrampen

Terskelrampen løser utfordringen med å få rullende objekter over terskler. Dette vil som regel være tyngre ting som jekketraller, avfallscontainere og lignende, men kan også være mindre og lettere objekter når man ønsker å skåne terskelen for belastning mer generelt. Når terskelen er en del av en branndør, eller døren av andre dører bør være lukket når den ikke er i bruk, så kan vi utstyre rampen med hull for oppheng.

Terskelrampen spesialtilpasses målene på stedet der den skal brukes.

Prisforespørsel