Testrapport oljespillverdier for vaskekar

350,00 kr

Denne testrapporten beskriver resultatene fra tester utført ved vasking av sykler med våre vaskekar. Testmetodikken er utførlig beskrevet, og testresultatene ble analysert av Analysesenteret v/Trondheim kommune i 2018. Testresultatene viser at påslippet av olje blir større om syklene smøres i vaskekaret, og at utslippsverdiene er under grenseverdiene som det vanligvis opereres med.