Thom støyskjerm

Thom er utviklet for å forebygge helsemessige negative konsekvenser av støy slik som stress, høyt blodtrykk og søvnforstyrrelser. Støyskjermen demper støykilder med fra 26/29 dB ihht våre testrapporter. Thom kan leveres med dører, integreres med gabioner og annet og kommer i en rekke ulike farger. Thom er nærmest vedlikeholdsfri, og trenger i det store og hele kun å vaskes/spyles ved behov.

Thom egner seg for private eiendommer, borettslag, næringseiendommer og annet.

Prisforespørsel