Vaskekar type 1

Vaskekar for sykler benyttes for å vaske sykler i sykkelverksteder, eller ved innendørs sykkelparkeringer. Karene kan også benyttes utendørs og f.eks. som mobile vaskestasjoner ved sykkelløp. Vasking og vedlikehold av sykkelen øker sykkelens levetid, og spesielt veisalt er det viktig å få fjernet jevnlig i den perioden av året det saltes.

Karet oppfyller dermed også kravet i BREEAM-NOR: «Det må legges til rette for systemer for å skylle veisalt av syklene».

Prisforespørsel