Bikeplay Move

Bikeplay Move er en flyttbar sykkelbane for midlertidig eller semipermanent bruk. Vi anbefaler at banen tas inn og lagres tørt og frostfritt på vinterstid. Dette sikrer lengst levetid. Banen kan settes opp som en rundbane, som en punkt til punkt bane eller som flere enkeltstående elementer som del av en større sykkelløype.

Bikeplay Move passer godt for alle aldersgrupper når banens elementer er montert og plassert aldersmessig korrekt.

Prisforespørsel