Sykkelprøven

Sykkelprøven er termoplast merking for en bane som kan benyttes til å teste barn, unge g voksnes sykkelferdigheter. Denne er anvendelig for skoler, lokalsamfunn og organisasjoner som jobber for å styrke befolkningens sykkelferdigheter og ønsker å stimulere disse. Sykkelprøven kan leveres med læremateriell og tilhørende markører, kjegler og lignende.

Prisforespørsel