Bold

Bold er et opphøyd skille for sykkelveier som benyttes for å skille syklister fra annen trafikk, og spesielt biltrafikk. Produktet overflatemonteres og kan enkelt flyttes ved behov. Dette er også et produkt som kan forlenges til ønsket lengde når et sammenhengende skille mellom sykkelvei og annen trafikk er ønskelig. Bold kan utstyres med pullerter i ønsket utforming og farge, og med de egenskapene som måtte være ønskelige.

Prisforespørsel