CLE

CLE er en vedlikeholdsfri veideler for bruk til å skille sykkelveier fra øvrig trafikk. Produktet er spesialdesignet for å skape et godt synlig skille mellom sykkelvei og bilvei. CLE er enkelt produkt å montere, og som gir et semi-vern for syklister som er enkelt å evakuere fra ved ulykker og nestenulykker (man blir ikke fanget som ved bruk av betongelementer og autovern). Pullerten er bevegelig og returnerer til sin opprinnelige posisjon automatisk ved treff. Flere farger og høyder er tilgjengelige. Refleksene er forsenket for lenger levetid.

Prisforespørsel