Delveien

Delveien er en veideler som benyttes til å skille trafikantgrupper fra hverandre for økt opplevd og faktisk sikkerhet. Dette kan være syklister og fotgjengere, bilister og syklister, eller andre trafikantgrupper i nærheten av skoler, ved arrangementer osv.

Delveien kan også benyttes som retningsgivere ved sykkelritt og idrettsarrangementer, og egner seg både innendørs og utendørs.

Prisforespørsel