Bump 3 veideler

750,00 kr

Bump 3 er en veideler i resirkulert materiale som leveres med reflekser og i fargene gul og hvit. Bump 3 benyttes som barriere for parkerte biler slik at disse skal parkere korrekt og ikke kjøre på vegger, andre biler og andre objekter. Produktet kan også benyttes som visuelt og fysisk skille mellom syklende og gående eller syklende og biltrafikk eller annet.

Bump 3 leveres med 3 bolter og plugger.