Dennis+ pullerter

Dennis+ pullerter i stål er solide pullerter med et klassisk utseende, og har tilsvarende design som pullrten Dennis, men med kraftige ornamenter. Pullertene kan leveres i versjoner for nedstøping og overflatemontering. De kan også leveres i versjon for nedstøping med trekantnøkkel for enkel demontering. Pullerten kommer i to ulike diametere og som standard i høyde på 100 cm.

Prisforespørsel