Flexy skiltstolper

Flexy skiltstolper er en innovativ skiltstolpeteknologi som gjør både reperasjoner og vedlikehold overflødig. Ved treff av kjøretøy vil de bøye seg inntil 40 grader, og automatisk rette seg opp igjen etterpå. Disse egner seg derfor spesielt godt på lokasjoner der påkjørsler kan være en utfordring, og hvor kostnadene i kroner og øre og sikkerhet ansees som for store med konvensjonelle løsninger.

Flexy skiltstolper kan også erstatte stolper til høydebegrensninger, samt andre lignende stolper.

Prisforespørsel