SK-5 (3 versjoner)

SK-5 er en skiltserie bestående av tre ulike motiv for økt sikkerhet. Motivet med «Trill sykkelen» er ofte nyttig innendørs, eller på sterkt befolkede gater og lignende. De øvrige to skiltene er spesielt nyttige i overgang fra felles gang- og sykkelvei til separerte gang- og sykkelfelt. Eller når den felles gang- og sykkelveien blir farlig smal ved busstopp og lignende. Motivene kan leveres som UV-bestandige vinyl klistremerker i ønskede størrelser, med og uten skiltplate for vegg eller stolpemontering, inkludert stolpe og fundament, ensidig og tosidig, osv.

Motivene kan også leveres i andre farger.

Prisforespørsel