Hostel

Hostel er en 6 meter bred overdekning for parkering av sykler i ett eller to nivå. Kapasiteten kan justeres med moduler i lengden på ca 2,5 meter hver. Hostel er ypperlig for kollektivknutepunkter og kan parkere standard sykler på en side og transport sykler på den andre. Grønt tak, flere typer adgangssystemer og fargevalg etter ønske er selvsagt mulig. Hostel kan også  leveres med takutstikk for sykler parkert på utsiden.

Leveres med vegger av stålplater, netting eller glass. Eventuelt kombinasjon av to eller flere av disse materialene.

Prisforespørsel