Tower

Tower er et sykkelhotell med plass til 118 sykler. Produktet er synlig, svært arealeffektivt (8×8 meter flate) og innovativt. I tillegg parkerer Tower syklene trygt, hurtig og beskyttet mot vær og vind. Tower kan også integreres med eksisterende reisekort for tog og bane, og er mye brukt som sykkelhotell ved nettopp jernbanestasjoner og andre kollektivknutepunkt. Om ønskelig utfører vi grunnarbeider og montering, inkludert søknadsprosess som en totalentreprise. Vi kan også stå for drift og vedlikehold. Tower er i dag i bruk på en rekke ulike lokasjoner i Europa.

Prisforespørsel